Natuurgebieden


In de nabije omgeving van onze camping liggen diverse prachtige natuurgebieden waar de natuurliefhebbers hun hart op kunnen halen.

Regio De Peel heeft tal van natuurgebieden binnen haar grenzen die zeer gevarieerd zijn. Door elk natuurgebied loopt wel een mooie route die per fiets, te voet of te paard af te leggen is. Dankzij het fietsknooppunten netwerk en het wandelroutenetwerk kunt u zelf een route samenstellen.

DE BIEZEN EN MILSCHOT:

 

Een afwisselend gebied met bossen, graslanden en enkele akkers in een beekdallandschap. In het bos liggen fraaie overgangen van moerasbos naar droog bos met eiken en berken. De akkers liggen als 'eilanden' te midden van het bos.

De Deurnese Peel en de Mariapeel:

 

Een uitgestrekt natuurgebied met een afwisseling van moerassen, veenplassen, heidevelden en bossen. Het zijn overblijfselen van een enorm hoogveengebied.

Grotelse Heide

 

Een naaldbos wat aan de noordzijde wordt begrensd door de beek de Esperloop. In het zuidelijk gedeelte ligt de Aarlesche vijver van circa 5 ha. Schotse Hooglanders zorgen voor de begrazing.

De Esperloop is een zeldzaam voorbeeld van (een bovenloop van) een over zo'n 2 km betrekkelijk goed bewaard gebleven heidebeek met redelijk schoon water. Dit riviertje, dat veel schoon bronwater aan de Peelrandbreuk dankt, is landschappelijk, qua plantengroei en hydrobiologisch van bijzondere waarde.

HET KANAAL ZUID WILLEMSVAART

 

Het is heerlijk vertoeven aan het kanaal waar u vele kleine en grotere schepen aan u voorbij ziet gaan.

LANDGOED STIPPELBERG

 

De Stippelberg is een voormalig heidegebied. In de periode 1893-1935 is het gebied ontgonnen en volledig bebost met grove dennen. Het aangeplante naaldbos wordt door Natuurmonumenten langzaam omgevormd tot een natuurlijker bos. De Stippelberg wordt schuin doorsneden door een breuklijn in de aardkorst, een zijader van de Peelrandbreuk. Deze breuklijn is te herkennen aan een hoogteverschil in het gebied en is ontstaan door twee schuivende aardlagen. Ten westen van deze breuk liggen oude stuifduinen als 'stippels' in het landschap. Op deze 'stippels' zijn grove dennen aangeplant. Aan deze heuvels dankt De Stippelberg zijn naam. Het gebied is in beheer van de vereniging Natuurmonumenten, het gebied behoort tezamen met het Beestenveld in het noorden en de Nederheide in het zuiden tot het grootste aaneengesloten boscomplex in Noord-Brabant.

Nationaal park De Grote Peel

 

Doordat er nooit ontgonnen is, is er een ongerept natuurgebied overgebleven met grote waterplassen, heidevelden, vlakten met pijpenstrootje en zandruggen. De knuppelbruggetjes in de Peel maken het peelmoeras toegankelijk.

De Groote Peel heeft de status van Nationaal Park, Staatsbosbeheer beheert het natuurgebied. Het volledig ecologisch gebouwde bezoekerscentrum De Pelen is de toegangspoort tot Nationaal Park De Groote Peel.

De STrabrechtse Heide

 

De Strabrechtse heide ontleent haar naam aan het gehucht Strabrecht onder Heeze. 'Stra' betekent ontginning aan de weg en 'Brecht' (of Brink) betekent open plek in het bos. Het is een prachtig natuurgebied wat bestaat uit uitgestrekte heidevelden die in het westen overgaan in het vochtige dal van de Kleine Dommel. Zij vormen samen het grootste heidegebied in Noord-Brabant.
De schapen zijn als natuurbeheerders terug in het landschap. De grazers eten behalve gras ook de opslag van struiken en bomen. Ze zorgen er zo voor dat de heide geen bos wordt.